سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

همایش انجمن دیرینه شناسی ایران برای سیزدهمین بار در تاریخ 7 و 8 بهمن‌ماه 1399 به صورت مجازی (آنلاین)، به میزبانی دانشگاه اصفهان و با هدف تبادل نظر ...
ادامه مطلب
نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه 1399 در تهران و با هدف تبادل ...
ادامه مطلب
ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین برای ششمین بار در تاریخ 8 اسفند ماه 1399 در جزیره کیش و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای ...
ادامه مطلب
بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

همایش انجمن زمین شناسی ایران برای بیست و سومین بار در تاریخ 20 و 21 آبان ماه 1399 به صورت مجازی (آنلاین) و با هدف تبادل نظر و ...
ادامه مطلب
دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران برای دوازدهمین بار در تاریخ 12 و 13 شهریورماه 1399 در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین ...
ادامه مطلب
کنفرانس بین المللی فناوری ها و کاربردهای ژئوماتیک

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک برای اولین بار در تاریخ 30 مهرماه تا 2 آبان‌ماه 1399 در دانشگاه تبریز و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی ...
ادامه مطلب
دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

کنفرانس کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی برای دومین بار در تاریخ 11 تیرماه 1399 در شهر تهران و با هدف تبادل نظر و ...
ادامه مطلب
دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته

دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته

کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته برای دومین بار در تاریخ 30 مهرماه 1399 در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و با هدف ...
ادامه مطلب
اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی

کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی برای اولین بار در تاریخ 6 خردادماه 1399 در دانشگاه کردستان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشگران و ...
ادامه مطلب
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی

همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی برای دومین بار در تاریخ 8 خردادماه 1399 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با ...
ادامه مطلب
نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران - دانشگاه تهران

نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران – تهران

کنفرانس ژئوفیزیک ایران برای نوزدهمین بار در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت‌ماه 1399 در دانشگاه تهران و با هدف ارائه‌ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و تبادل نظر ...
ادامه مطلب
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله برای سومین بار در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه 1399 در دانشگاه تهران و با هدف ارائه‌ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ...
ادامه مطلب
Loading...