دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین برای دومین بار در تاریخ 27 آبان ماه 1400 در دانشگاه صنعتی اراک (به صورت مجازی) و با هدف تبادل نظر ...
هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین برای هفتمین بار در تاریخ 20 اسفند ماه 1400 در جزیره کیش و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای ...
کنگره ملی و بین المللی علوم زمین 1399

کنگره ملی و بین المللی علوم زمین – اسفند ۱۳۹۹

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین در تاریخ 4 و 5 اسفندماه 1399 به صورت مجازی (ویدئوکنفرانس)، به میزبانی پژوهشکده علوم زمین ...
سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

همایش انجمن دیرینه شناسی ایران برای سیزدهمین بار در تاریخ 7 و 8 بهمن‌ماه 1399 به صورت مجازی (آنلاین)، به میزبانی دانشگاه اصفهان و با هدف تبادل نظر ...
نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه 1399 در تهران و با هدف تبادل ...
ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین برای ششمین بار در تاریخ 8 اسفند ماه 1399 در جزیره کیش و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای ...
بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

همایش انجمن زمین شناسی ایران برای بیست و سومین بار در تاریخ 20 و 21 آبان ماه 1399 به صورت مجازی (آنلاین) و با هدف تبادل نظر و ...
دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران برای دوازدهمین بار در تاریخ 12 و 13 شهریورماه 1399 در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین ...
کنفرانس بین المللی فناوری ها و کاربردهای ژئوماتیک

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

کنفرانس بین‌المللی فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک برای اولین بار در تاریخ 30 مهرماه تا 2 آبان‌ماه 1399 در دانشگاه تبریز و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی ...
دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

کنفرانس کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی برای دومین بار در تاریخ 11 تیرماه 1399 در شهر تهران و با هدف تبادل نظر و ...
دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته

دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته

کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته برای دومین بار در تاریخ 30 مهرماه 1399 در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و با هدف ...
اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی

کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات طبیعی برای اولین بار در تاریخ 6 خردادماه 1399 در دانشگاه کردستان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشگران و ...
Loading...