آئرولیت - دنیای علوم زمینآئرولیت، یک مرجع علمی-خبری در حوزه علوم زمین است. هدف ما ایجاد فضایی مناسب جهت یادگیری و ترویج علم می‌باشد.

پست الکترونیکی: info[at]aerolite.ir


 

از طریق فرم زیر می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را با آئرولیت در میان بگذارید.