دانلود کتاب اکتشاف عناصر نادر خاکی در ایران

دانلود کتاب اکتشاف عناصر نادر خاکی در ایران

کتاب «اکتشاف عناصر نادر خاکی در ایران» نوشته "جمعی از نویسندگان" در سال 1396 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شده است (با تصاویر رنگی) ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب نجوم به زبان ساده

دانلود کتاب نجوم به زبان ساده

کتاب «نجوم به زبان ساده» نوشته "مایر دگانی" و ترجمۀ "محمدرضا خواجه پور" برای هشتمین بار در سال 1390 توسط انتشارات موسسه گیتاشناسی به چاپ رسیده است (با ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب استخراج سنگ های ساختمانی

دانلود کتاب استخراج سنگ‌های ساختمانی

کتاب «استخراج سنگ‌های ساختمانی» تألیف "دکتر محمد عطائی" نخستین بار در سال 1387 توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی این کتاب به تمامی دانشجویان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب راهنمای تغییرات اقلیمی

دانلود کتاب راهنمای تغییرات اقلیمی

کتاب «راهنمای تغییرات اقلیمی» نوشته‌ی "دنی چیورز" و ترجمه‌ی "وب‌سایت گیاهخواری" نخستین بار در سال 1393 توسط انتشارات نیو اینترنشنالیست منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب کانه زایی و زمین ساخت

دانلود کتاب کانه زایی و زمین ساخت

کتاب «کانه زایی و زمین ساخت» تألیف "دکتر حسن علیزاده سالومحله" نخستین بار در سال 1394 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب لرزه زمین ساخت کاربردی

دانلود کتاب لرزه زمین ساخت کاربردی

کتاب «لرزه زمین ساخت کاربردی» تألیف "دکتر مهران آرین" نخستین بار در سال 1391 توسط انتشارات آثار نفیس به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب ردیابی پتانسیل های معدنی با استفاده از گیاهان

دانلود کتاب ردیابی پتانسیل‌های معدنی با استفاده از گیاهان

کتاب «ردیابی پتانسیل‌های معدنی با استفاده از گیاهان» تألیف "شیدا مکوندی" نخستین بار در سال 1386 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شده است. مطالعه‌ی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اطفاء حریق چاه های نفت و گاز

دانلود کتاب اطفاء حریق چاه‌های نفت و گاز

کتاب «اطفاء حریق چاه‌های نفت و گاز» تألیف "فرزاد قربانی" نخستین بار در سال 1393 توسط نشر تراوا به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب تهویه در معادن حسن مدنی

دانلود کتاب تهویه در معادن

کتاب «تهویه در معادن» نوشته "حسن مدنی" نخستین بار در سال 1366 توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان و متخصصین ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب آموزش اتوکد autocad

دانلود کتاب آموزش اتوکد

کتاب «آموزش اتوکد» یا «لذت اتوکد» نوشته "مهندس محمد معظمی" برای نخستین بار در سال 1390 به صورت الکترونیکی منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت‌دار

کتاب «ارزیابی سازندهای نفت‌دار» نوشته "دکتر علی کدخدایی" نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات دایره دانش به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

کتاب «اصول اکتشافات ژئوشیمیایی - مواد معدنی» نوشته "دکتر علی اصغر حسنی پاک" نخستین بار در سال 1362 توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب