دانلود کتاب راهنمای تغییرات اقلیمی

دانلود کتاب راهنمای تغییرات اقلیمی

کتاب «راهنمای تغییرات اقلیمی» نوشته‌ی "دنی چیورز" و ترجمه‌ی "وب‌سایت گیاهخواری" نخستین بار در سال 1393 توسط انتشارات نیو اینترنشنالیست منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب کانه زایی و زمین ساخت

دانلود کتاب کانه زایی و زمین ساخت

کتاب «کانه زایی و زمین ساخت» تألیف "دکتر حسن علیزاده سالومحله" نخستین بار در سال 1394 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب لرزه زمین ساخت کاربردی

دانلود کتاب لرزه زمین ساخت کاربردی

کتاب «لرزه زمین ساخت کاربردی» تألیف "دکتر مهران آرین" نخستین بار در سال 1391 توسط انتشارات آثار نفیس به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب ردیابی پتانسیل های معدنی با استفاده از گیاهان

دانلود کتاب ردیابی پتانسیل‌های معدنی با استفاده از گیاهان

کتاب «ردیابی پتانسیل‌های معدنی با استفاده از گیاهان» تألیف "شیدا مکوندی" نخستین بار در سال 1386 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شده است. مطالعه‌ی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اطفاء حریق چاه های نفت و گاز

دانلود کتاب اطفاء حریق چاه‌های نفت و گاز

کتاب «اطفاء حریق چاه‌های نفت و گاز» تألیف "فرزاد قربانی" نخستین بار در سال 1393 توسط نشر تراوا به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب تهویه در معادن حسن مدنی

دانلود کتاب تهویه در معادن

کتاب «تهویه در معادن» نوشته "حسن مدنی" نخستین بار در سال 1366 توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی دانشجویان و متخصصین ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب آموزش اتوکد autocad

دانلود کتاب آموزش اتوکد

کتاب «آموزش اتوکد» یا «لذت اتوکد» نوشته "مهندس محمد معظمی" برای نخستین بار در سال 1390 به صورت الکترونیکی منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت‌دار

کتاب «ارزیابی سازندهای نفت‌دار» نوشته "دکتر علی کدخدایی" نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات دایره دانش به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

کتاب «اصول اکتشافات ژئوشیمیایی - مواد معدنی» نوشته "دکتر علی اصغر حسنی پاک" نخستین بار در سال 1362 توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی

دانلود کتاب مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی

کتاب «مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی» نوشته‌ی "جامعه زمین شناسان نفت آمریکا" و ترجمه‌ی "مهندس عباسقلی راکی" نخستین بار در سال 1360 منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب جغرافیای طبیعی شهر

دانلود کتاب جغرافیای طبیعی شهر «هیدرولوژی و سیل خیزی»

کتاب «جغرافیای طبیعی شهر - هیدرولوژی و سیل خیزی» نوشته "محمدرضا اصغری مقدم" نخستین بار در سال 1378 توسط انتشارات مسعی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب تکتونیک صفحه ای و تکوین قاره ها

دانلود کتاب تکتونیک صفحه‌ای و تکوین قاره‌ها

کتاب «تکتونیک صفحه‌ای و تکوین قاره‌ها» نوشته‌ی "دکتر مهران آرین" نخستین بار در سال 1388 توسط انتشارات آثار نفیس به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی ...
ادامه مطلب