دانلود کتاب معدنکاری زیرزمینی

دانلود کتاب معدنکاری زیرزمینی (هر سه جلد)

کتاب «معدنکاری زیرزمینی» نوشته‌ی "دکتر محمد عطائی" برای سومین بار در سال 1390 توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب راهنمای کاربردی ArcGIS

دانلود کتاب راهنمای کاربردی ArcGIS

کتاب «راهنمای کاربردی ArcGIS» نوشته‌ی "سارا سنجری" برای هشتمین بار در سال 1390 توسط انتشارات مهرگان قلم به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب پایه های زمین شناسی ساختمانی قاسمی

دانلود کتاب پایه‌های زمین شناسی ساختمانی

کتاب «پایه‌های زمین شناسی ساختمانی» نوشته‌ی «دکتر محمدرضا قاسمی» نخستین بار در سال 1387 توسط انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب علوم زمین و فضا

دانلود کتاب علوم زمین و فضا

کتاب «علوم زمین و فضا» نوشته‌ی "ماروین تالمن" و ترجمه‌ی "شاهده سعیدی" نخستین بار در سال 1390 توسط انتشارات انجمن ترویج علم ایران به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب زبان تخصصی زمین شناسی

دانلود کتاب زبان تخصصی زمین شناسی

کتاب «زبان تخصصی زمین شناسی» یا «متون تخصصی زمین شناسی» یک منبع ارزشمند جهت یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم زمین به‌ویژه زمین شناسی می‌باشد. در ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب مبانی تحلیل حوضه ها

دانلود کتاب مبانی تحلیل حوضه‌ها

کتاب «مبانی تحلیل حوضه‌ها» نوشته‌ی "دکتر مهران آرین" نخستین بار در سال 1397 به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به حوزه‌ی علوم زمین به‌ویژه ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک

کتاب «اصول مهندسی ژئوتکنیک» نوشته‌ی براجا. ام. داس و ترجمه‌ی "شاپور طاحونی" توسط انتشارات پارس آئین به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به حوزه‌ی ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانلود کتاب کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

کتاب «کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» نوشته‌ی "دکتر علی‌اکبر رسولی" برای نخستین بار در سال 1391 توسط انتشارات دانشگاه تبریز و وزارت کشور به چاپ رسیده ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب زمین شناسی ایران اثر ژاک دومورگان

دانلود کتاب زمین شناسی ایران اثر ژاک دومورگان

کتاب «زمین شناسی ایران» نوشته‌ی "ژاک دومورگان" و ترجمه‌ی دکتر کاظم ودیعی از کهن ترین کتب زمین شناسی و جغرافیای ایران است که تاکنون به چاپ رسیده است ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا

دانلود کتاب اندیشه‌های نو در فلسفۀ جغرافیا

کتاب «اندیشه‌های نو در فلسفۀ جغرافیا» نوشته‌ی "دکتر حسن شکوئی" برای هشتمین بار در سال 1385 توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

دانلود کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب «آزمایشگاه مکانیک خاک» به کوشش "امین کشاورز" در دانشگاه خلیج فارس تهیه شده و برای نخستین بار در سال 1385 به صورت الکترونیکی منتشر شده است (با ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب تکتونیک و رسوبگذاری

دانلود کتاب تکتونیک و رسوبگذاری

کتاب «تکتونیک و رسوبگذاری» نوشته‌ی "دکتر مهران آرین" برای نخستین بار در سال 1389 توسط انتشارات آثار نفیس به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان ...
ادامه مطلب