دانلود کتاب آموزش اتوکد autocad

دانلود کتاب آموزش اتوکد

کتاب «آموزش اتوکد» یا «لذت اتوکد» نوشته "مهندس محمد معظمی" برای نخستین بار در سال 1390 به صورت الکترونیکی منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

دانلود کتاب ارزیابی سازندهای نفت‌دار

کتاب «ارزیابی سازندهای نفت‌دار» نوشته "دکتر علی کدخدایی" نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات دایره دانش به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

دانلود کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

کتاب «اصول اکتشافات ژئوشیمیایی - مواد معدنی» نوشته "دکتر علی اصغر حسنی پاک" نخستین بار در سال 1362 توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی

دانلود کتاب مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی

کتاب «مجموعه قوانین و اصطلاحات چینه شناسی» نوشته‌ی "جامعه زمین شناسان نفت آمریکا" و ترجمه‌ی "مهندس عباسقلی راکی" نخستین بار در سال 1360 منتشر شده است. مطالعه‌ی کتاب ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب جغرافیای طبیعی شهر

دانلود کتاب جغرافیای طبیعی شهر «هیدرولوژی و سیل خیزی»

کتاب «جغرافیای طبیعی شهر - هیدرولوژی و سیل خیزی» نوشته "محمدرضا اصغری مقدم" نخستین بار در سال 1378 توسط انتشارات مسعی به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب تکتونیک صفحه ای و تکوین قاره ها

دانلود کتاب تکتونیک صفحه‌ای و تکوین قاره‌ها

کتاب «تکتونیک صفحه‌ای و تکوین قاره‌ها» نوشته‌ی "دکتر مهران آرین" نخستین بار در سال 1388 توسط انتشارات آثار نفیس به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب طراحی و برنامه ریزی معادن روباز

دانلود کتاب طراحی و برنامه ریزی معادن روباز

کتاب «طراحی و برنامه ریزی معادن روباز» نوشته "ویلیام هوسترولید" و "مارک کوچتکا" و ترجمه "علی اصغر خدایاری" و "مهدی یاوری شهرضا" نخستین بار در سال 1383 توسط ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

دانلود کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

کتاب «تکنولوژی و طرح اختلاط بتن» نوشته‌ی "دکتر داود مستوفی‌نژاد" برای ششمین بار در سال 1382 توسط انتشارات ارکان به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب زمین شناسی شهری

دانلود کتاب زمین شناسی شهری

کتاب «زمین شناسی شهری» نوشته‌ی "وحید احدنژاد" نخستین بار در سال 1394 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب کانی گارنت

دانلود کتاب کانی گارنت

کتاب «گارنت - مفاهیم کانی شناسی، خاستگاه و دما-فشارسنجی» نوشته‌ی "دکتر رامین صمدی" و "نرگس شیردشت‌زاده" نخستین بار در سال 1389 به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر ...
ادامه مطلب
دانلود کتاب اطلس سنگ های دگرگونی

دانلود کتاب اطلس سنگ‌های دگرگونی

کتاب «اطلس سنگ‌های دگرگونی» نوشته‌ی "فریبرز مسعودی" و "علی‌اکبر بهاری‌فر" نخستین بار در سال 1382 توسط انتشارات دانشگاه تربیت معلم به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به ...
ادامه مطلب
دانلود رایگان کتاب مروری بر آزمایش های مکانیک سنگ

دانلود کتاب مروری بر آزمایش‌های مکانیک سنگ

کتاب «مروری بر آزمایش‌های مکانیک سنگ» نوشته‌ی "محسن محبی" و "هادی شاهرخی‌فرد" نخستین بار در سال 1395 به چاپ رسیده است. مطالعه‌ی کتاب حاضر به تمامی علاقه‌مندان به ...
ادامه مطلب